Jaan Kaplinski stipendium

Selts annab välja stipendiumi, mille eesmärgiks on Jaan Kaplinski pärandi elavana hoidmine. Stipendiumikonkursi avab Selts välja sügisel ja stipendiaat või stipendiaadid kuulutatakse välja jaanuaris toimuval Jaan Kaplinski päeval.

Stipendiumifondis uurus on 2000 eurot ja stipendiumi võib anda välja ühele või kahele kandidaadile. Täpsemad tingimused on kirjas stipendiumi statuudis.

2023. aastal pälvis stipendiumi Kristel Algvere uurimisteemaga “Eestlaste ebakindlus oma emakeeles. Sünkroonne uurimus keelelise ebakindluse määrast, seostest ja põhjustest“.

Stipendiumi rahastavad Jaan Kaplinski pärijad ja Mart Erik.

Statuut

1. Jaan Kaplinski stipendiumi annab välja Jaan Kaplinski Selts eesmärgiga  hoida elavana  Jaan Kaplinski vaimset pärandit.

2. Stipendiumiga toetatakse Jaan Kaplinski loomingu uurimist ning tema loomingust lähtuvate ideede edasiarendamist.

3. Stipendiumikomisjoni valib ja kutsub kokku Jaan Kaplinski Seltsi juhatus.

4. Väljamakstavate stipendiumite arvu ja suuruse otsustab stipendiumikomisjon, valides eri aastatel toetamise fookuseks ühe või mitu projekti. Täpsustatud teema ja tingimused leiab Jaan Kaplinski Seltsi infokanalitest.

5. Stipendiumi saab taotleda üks kord aastas. Stipendiumikonkurss avatakse septembris ning stipendiaadi(d) kuulutatakse välja Jaan Kaplinski päeval jaanuaris. Täpsetest kuupäevadest antakse teada Jaan Kaplinski Seltsi infokanalites.

6. Stipendiumitaotlusi saavad esitada uurijad, kes soovivad tegeleda Jaan Kaplinski loomingu uurimise ja tema ideede elavana hoidmisega – sinna hulka kuulub lisaks kirjanduse ja keele uurimisele ka tema loomingu ja mõttemaailma lõimimine 21. sajandi aktuaalsete küsimustega inimese ja looduse, globaliseerumise, tehisintellekti, religiooni jm teemade vallas ning tema loomingu mõju uurimine teistele kultuurivaldkondadele. Stipendiumi taotlemise eelduseks on vähemalt bakalaureusekraad.

7. Stipendiumi kasutamise periood kestab stipendiaatide välja kuulutamisest Jaan Kaplinski päeval kuni järgmise Jaan Kaplinski päeva toimumiseni. 

8. Stipendiumi saaja on valmis avaldama oma uurimistöö Eesti või välismaa kultuuri- või teadusväljaannetes ning pidama oma uurimistulemusi tutvustava avaliku ettekande Jaan Kaplinski päeval, kui stipendiumi kasutamise aasta lõpeb. 

9. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada

a) taotlus,
b) uurimisprojekti lühikirjeldus,
c) kokkuvõte senisest erialasest tegevusest ja hariduskäigust.

10. Stipendiumiprojekte hindab viieliikmeline stipendiumikomisjon.

11. Stipendiumi saaja ja Jaan Kaplinski Selts sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse ka tulemuste esitamise kord ja tähtajad.