Kaplinski ja antiik

Seminar Kaplinski ja antiik. Foto: Saara Liis Jõerand

18. novembril 2023 toimus Tartu Ülikooli kunstimuuseumis Kaplinski Seltsi ja Morgensterni Seltsi ühine ettekandeõhtu “Kaplinski ja antiik”. Õhtu jooksul räägiti Jaan Kaplinski kokkupuutepunktidest antiikkultuuridega nii loomingus kui elus ning lasti kõlada ka Kaplinski enda sõnadel, erinevates keeltes ja erinevate esitajate häälte kaudu.

Algatuseks andis Elo-Mall Toomet ülevaate Kaplinski Antiik-Kreeka ja Roomaga seotud töödest ja huvidest, mille käigus joonistusid välja nende huvide kaks olulist suunda – ühelt poolt ladina keel ning eriti keskaegsed ladinakeelsed tekstid, teiselt poolt minoiline Kreeta kultuur ja Kreeka loodus.

Janika Päll kõneles Kreeka poetessist Sapphost, kelle luuletusi on tõlkinud nii Kaplinski kui ka ettekande pidaja ise. Jutuks tuli Kaplinski lähenemine Sappho tõlkimisele ning tema visioon Sapphost, samuti Sappho originaalide mitmetitõlgendatavus ning erinevate tõlkijate erinevad lähenemisviisid.

Õhtu jätkus Kaplinski ladinakeelse luulega. Ivo Volt ja Rahel Toomik kandsid esmalt ette Kaplinski enda poolt tema viimastel eluaastatel ladina keelde ümber pandud tekstid ning seejärel luuletuse “Vercingetorix ütles” ladinakeelse tõlke, mis valmis 2023 sügisel TÜ klassikaliste filoloogide ühise ettevõtmisena.

Programmi lõpetasid Jakobi mäe teatristuudio vilistlased Arabella Antons, Elo Kaalep, Helo Kaplinski ja Laura Aurora Vahtra kavaga Kaplinski antiikteemadest ning Vahemereäärsest loodusest inspireeritud luuletustest.

Huvi nii Kaplinski kui antiigi vastu oli suur ja pani saali mõõtmed omajagu proovile, kuid seda elavam ja mitmekesisem oli ürituse programmile järgnenud sümposiastiline osa, mille käigus arutleti vabas vormis erinevatel teemadel, Kreeka veinist kuni ladina keelest tõlkimise nüanssideni. Idanema pandi ka järgmiste Kaplinski erinevaid huvisid avavate ürituste ideed.