Jaan Kaplinski nimelise stipendiumi pälvisid Beatrice Veidenberg ja Mihhail Trunin

Beatrice Veidenberg ja Mihhail Trunin

Täna kuulutati Eesti Kirjandusmuuseumis toimunud Jaan Kaplinski päeval välja teise Jaan Kaplinski nimelise stipendiumi laureaadid. Stipendiumi pälvisid Tartu Ülikooli klassikalise filoloogia magistrant Beatrice Veidenberg ja kirjandusteadlane Mihhail Trunin.

Stipendiumile esitati taotlusi väga erinevatest uurimissuundadest, sealhulgas näiteks keele ja kirjanduse, aga ka keskkonnahumanitaaria poole pealt. Komisjon otsustas tänavu jagada 2000-eurose stipendiumi kaheks. Beatrice Veidenbergi uurimisteemaks on antiiktragöödiat uuendanud Aichylose teose „Palujannad“ kooriosa ja selle poeetilis-müütiline keelekasutus, Mihhail Trunin uurib aga toimetajate mõju Kaplinski viimasele viiele vene keeles kirjutatud luulekogule ning Kaplinski vene keele oskust.

“Veidenbergi stipendiumitaotlus on paljulubav ja tabab humanitaaria essentsi. Ühtlasi luuakse selles sügavalt läbitunnetatud seoseid ka Kaplinski enda mõtlemisega keelest ja iseäranis luulekeelest. Trunini uurimus avardab aga siinset arusaama Kaplinski luulest ja ka sellest, missugune oli tema suhtumine toimetajatesse väljaspool eesti keelt,” kommenteerib laureaatide valikut stipendiumikomisjoni esimees Joosep Susi.

Stipendiumi annab välja Jaan Kaplinski Selts. See on mõeldud toetama uurijaid, kes tegelevad Jaan Kaplinski loomingu ja mõttemaailma uurimisega, lõimides seda 21. sajandi aktuaalsete teemadega nagu inimese ja looduse suhe, globaliseerumine, tehisintellekt, religioon jms. Stipendium toetab ka Kaplinski loomingu mõju uurimist teistes kultuurivaldkondades. 

Järgmine stipendiumikonkurss avatakse septembris, mille laureaat kuulutatakse välja 2025. aasta jaanuaris toimuval Jaan Kaplinski päeval. Jaan Kaplinski päeva konverentsil astuvad ettekandega üles ka seekordsed laureaadid.

Stipendiumifondi suurs on 2000 eurot ja seda rahastavad Jaan Kaplinski pärijad ning ettevõtja Mart Erik.