Jaan Kaplinski stipendium

Foto: Ain Protsin

20.01.2023 Jaan Kaplinski päeval kuulutati välja Jaan Kaplinski nimeline stipendium Jaan Kaplinski loomingu uurimiseks ja tema loomingust lähtuvate ideede edasiarendamiseks.

Lisaks kirjanduse ja keele uurimisele on stipendiumi eesmärgiks ka Jaan Kaplinski loomingu ja mõttemaailma lõimimine 21. sajandi aktuaalsete küsimustega inimese ja looduse, globaliseerumise, tehisintellekti, religiooni jm teemade vallas ning tema loomingu mõju uurimine teistele kultuurivaldkondadele.

Stipendiumi taotlemise eelduseks on vähemalt bakalaureusekraad.

2023. aasta stipendiumifond on 2000 eurot, mille on annetanud Jaan Kaplinski pärijad ning Mart Erik.

Jaan Kaplinski nimelise stipendiumi statuut

1. Jaan Kaplinski stipendiumi annab välja Jaan Kaplinski Selts eesmärgiga  hoida elavana  Jaan Kaplinski vaimset pärandit.

2. Stipendiumiga toetatakse Jaan Kaplinski loomingu uurimist ning tema loomingust lähtuvate ideede edasiarendamist.

3. Stipendiumikomisjoni valib ja kutsub kokku Jaan Kaplinski Seltsi juhatus.

4. Väljamakstavate stipendiumite arvu ja suuruse otsustab stipendiumikomisjon, valides eri aastatel toetamise fookuseks ühe või mitu projekti. Täpsustatud teema ja tingimused leiab Jaan Kaplinski Seltsi infokanalitest.

5. Stipendiumi saab taotleda üks kord aastas. Stipendiumikonkurss avatakse septembris ning stipendiaadi(d) kuulutatakse välja Jaan Kaplinski päeval jaanuaris. Täpsetest kuupäevadest antakse teada Jaan Kaplinski Seltsi infokanalites.

6. Stipendiumitaotlusi saavad esitada uurijad, kes soovivad tegeleda Jaan Kaplinski loomingu uurimise ja tema ideede elavana hoidmisega – sinna hulka kuulub lisaks kirjanduse ja keele uurimisele ka tema loomingu ja mõttemaailma lõimimine 21. sajandi aktuaalsete küsimustega inimese ja looduse, globaliseerumise, tehisintellekti, religiooni jm teemade vallas ning tema loomingu mõju uurimine teistele kultuurivaldkondadele. Stipendiumi taotlemise eelduseks on vähemalt bakalaureusekraad.

7. Stipendiumi kasutamise periood kestab stipendiaatide välja kuulutamisest Jaan Kaplinski päeval kuni järgmise Jaan Kaplinski päeva toimumiseni. 

8. Stipendiumi saaja on valmis avaldama oma uurimistöö Eesti või välismaa kultuuri- või teadusväljaannetes ning pidama oma uurimistulemusi tutvustava avaliku ettekande Jaan Kaplinski päeval, kui stipendiumi kasutamise aasta lõpeb. 

9. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada

a) taotlus,
b) uurimisprojekti lühikirjeldus,
c) kokkuvõte senisest erialasest tegevusest ja hariduskäigust.

10. Stipendiumiprojekte hindab viieliikmeline stipendiumikomisjon.

11. Stipendiumi saaja ja Jaan Kaplinski Selts sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse ka tulemuste esitamise kord ja tähtajad.

Statuudi täpsustus 2023. aastaks

1. Esimene Jaan Kaplinski stipendiumi konkurss kuulutatakse välja Jaan Kaplinski päeval 20. jaanuaril 2023. 

2. 2023. aasta tipendiumi fondi suurus on 2000 eurot ning seda võib jagada ka kaheks 1000 euro suuruseks stipendiumiks.

3. Stipendiumikomisjoni kuuluvad Joosep Susi, Marin Laak, Märt Väljataga, Tiia Toomet ja Timo Maran.

4. Stipendiumi taotlemiseks tuleb dokumendid esitada hiljemalt 31. märtsil 2023. Taotlusi ja projekte ootab selts meiliaadressile selts@jaankaplinski.eu 

5. Stipendiumi saaja kuulutatakse välja Jaan Kaplinski Seltsi üldkoosolekul mais 2023.